Wu Dong Qian Kun

Wu Dong Qian Kun

Heavenly Silkworm Potato, Tian Can Tu Dou, 天蚕土豆
Supreme Emperor of Swords

Supreme Emperor of Swords

Luan Shi Kuang Dao, Mad Blade During Troubled Times, Warrying Blade, 乱世狂刀
The Great Ruler

The Great Ruler

Heavenly Silkworm Potato, Tian Can Tu Dou, 天蚕土豆
My Disciples Are All Villains

My Disciples Are All Villains

Mou Sheng Ren Zhuan Peng, 谋生任转蓬
Mages Are Too OP

Mages Are Too OP

Soaring Flames, Xiang Yan, 翔炎
Lord Xue Ying

Lord Xue Ying

I Eat Tomatoes, Wo Chi Xi Hong Shi, 我吃西红柿