Mechanical God Emperor

Mechanical God Emperor

Assets Exploding, Zi Chan Bao Zeng, 资产暴增
Heavenly Jewel Change

Heavenly Jewel Change

Tang Jia San Shao, 唐家三少
Imperial God Emperor

Imperial God Emperor

Mad Blade During Troubled Times, Warrying Blade, 乱世狂刀
Stellar Transformations

Stellar Transformations

I Eat Tomatoes, Wo Chi Xi Hong Shi, 我吃西红柿