Magic Bullet in Magic Land

Magic Bullet in Magic Land

Shu Masatake, Zemiru, ゼミル, 狩真 健
Heart Protection

Heart Protection

Jiu Lu Fei Xiang, 九鹭非香
The Guide to Capturing a Black Lotus

The Guide to Capturing a Black Lotus

Bai Yu Zhai Diao Gong, White-Feather Eagle Bow, 白羽摘雕弓